• Książki

    Język ciała, gestów i zachowań – Andy Collins, recenzja

    Często słyszy się, że mowa ciała potrafi dostarczyć więcej informacji niż słowa. Nasze ciało potrafi komunikować się poprzez komunikaty niewerbalne jak gesty, ruch ciała, mimikę itd. Zdaniem psychologów ponad 50% informacji odczytujemy z obserwacji zachowania rozmówcy. Kiedy z kimś rozmawiamy lub jesteśmy na spotkaniu, należy słuchać nie tylko osoby co mówi, ale też co mówi jej ciało. Czasem język ciała wspiera i wzmacnia, to co się mówi, a czasem jest zupełnym zaprzeczeniem. Na rynku wydawniczym znajdziemy wiele pozycji odnośnie mowy ciała. To konkretne opracowanie autorstwa Andy Collins wyróżnia się tym, że patrzy na człowieka kompleksowo -na podstawie jego zachowań, wyglądu, budowy poszczególnych części ciała. Dzięki książce można poznać naszą osobowość…